EN/SV

This is the site of the non-profit organization „FLOW – Free Life, Open World – An initiative to promote a new human consciousness through innovation and holistic education.
The founder of FLOW are Eva Gandolf-Swoboda and Michael Swoboda.

To translate the whole page, please use the Google translator:

Translate this website in English (automated from Google)

Detta är platsen för den ideella organisationen „Flow-Free Life, Open World – ett initiativ för att främja ett nytt mänskligt medvetande genom innovation och holistisk utbildning.
Grundaren av flödet är Eva Gandolf-Swoboda och Michael SW

För att översätta hela sidan, använd Google-översättaren:

Översatt denna webbplats till svenska (automatiserad från Google )